Σεμινάρια Παραδοσιακών Χορών

Σεμινάρια Παραδοσιακών Χορών . Τα σεμινάρια  παραδοσιακών χορών αποτελούν μία προσπάθεια να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μεγαλύτερη γνώση και εξειδίκευση των χορών. Ωστόσο θα πρέπει να είναι προσεκτική η […]

Read More