Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΨΑΡΑ

Η έννοια της κουλτούρας είναι ευμετάβλητη λόγω διαφόρων παραγόντων, στην απέναντι όχθη ο πολιτισμός ως έννοια πιο σταθερή. Σταθεροί πυλώνες της νησιωτικής κουλτούρας, του πολιτισμικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος στεκόμαστε […]

Read More