Αποφυγή Προστίμων Σε Συλλόγους

Αποφυγή Προστίμων σε Συλλόγους. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στην τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την καταχώριση των στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Με την τροποποίηση […]

Read More