Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Ήρθε για να μείνει. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και γενικότερα φορείς της παράδοσης ανά την Ελλάδα οφείλουν μέχρι την 1 Νοεμβρίου του 2020 να επισκεφθούν τον φοροτεχνικό τους.

Ο λόγος που πρέπει να κάνουν αυτό είναι το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Πρόκειται για ένα μητρώο που θα έχει δημιουργηθεί μέχρι τη 1 Νοέμβρη 2020. Αρχικά ήταν να γίνει νωρίτερα. Ωστόσο λόγω των συνθηκών που προέκυψαν Κορονοϊός πήγε παραπίσω.

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται σε όλους τους συλλόγους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

Επίσης τα στοιχεία που χρειάζονται για την διαδικασία αυτή είναι ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας για τους κάτωθι:

1)Προέδρου,

2)Γραμματέα,

3)Ταμία.

Η μη δήλωση των απαραίτητων στοιχείων στην σελίδα του taxisnet θα επιφέρει κυρώσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος όπως αναφέρεται στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων τα στοιχεία και τα δεδομένα θα διατηρούνται για μία πενταετία και μετά το πέρας αυτής θα διαφυλάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: Η ομάδα του syllogoi.com

Σχετικά Άρθρα

Χορός της Μαρίας Ρουμλούκι Ημαθίας .Χορός γυναικών στο εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη, δίπλα στον ποταμό ...
syllogoi
18 Ιανουαρίου 2022
Η Τσούκνα.Η γυναικεία φορεσιά της περιοχής Καβακλί της Ανατολικής Ρωμυλίας -Βόρειας Θράκης ...
syllogoi
17 Ιανουαρίου 2022
Πουστσένο ή Λυτός Χορός. Ο κατεξοχήν διαδεδομένος χορός του νομού Φλώρινας, που παρουσιάζει ποικιλία ...
syllogoi
16 Ιανουαρίου 2022