Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Ήρθε για να μείνει. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και γενικότερα φορείς της παράδοσης ανά την Ελλάδα οφείλουν μέχρι την 1 Νοεμβρίου του 2020 να επισκεφθούν τον φοροτεχνικό τους.

Ο λόγος που πρέπει να κάνουν αυτό είναι το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Πρόκειται για ένα μητρώο που θα έχει δημιουργηθεί μέχρι τη 1 Νοέμβρη 2020. Αρχικά ήταν να γίνει νωρίτερα. Ωστόσο λόγω των συνθηκών που προέκυψαν Κορονοϊός πήγε παραπίσω.

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται σε όλους τους συλλόγους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

Επίσης τα στοιχεία που χρειάζονται για την διαδικασία αυτή είναι ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας για τους κάτωθι:

1)Προέδρου,

2)Γραμματέα,

3)Ταμία.

Η μη δήλωση των απαραίτητων στοιχείων στην σελίδα του taxisnet θα επιφέρει κυρώσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος όπως αναφέρεται στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων τα στοιχεία και τα δεδομένα θα διατηρούνται για μία πενταετία και μετά το πέρας αυτής θα διαφυλάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: Η ομάδα του syllogoi.com

Σχετικά Άρθρα

Κρήτες & Μακεδόνες: μια προαιώνια σχέση Ο Μακεδονικός Αγώνας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ...
syllogoi
21 Οκτωβρίου 2020
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Ήρθε για να μείνει. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και γενικότερα φορείς ...
syllogoi
17 Οκτωβρίου 2020
Επίδομα 800€ για ανθρώπους της Τέχνης & του Πολιτισμού .Ένας ακόμη κλάδος εντάσσετε στους ...
syllogoi
2 Οκτωβρίου 2020