Loading...

Η λειτουργία των συλλόγων. Οπως είδαμε όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι ξεκίνησαν την λειτουργία τους από την 1η Ιουνίου. Η λειτουργία τους όμως αφορά μέχρι τώρα την εξυπηρέτηση των λειτουργικών σκοπών των συλλόγων.

Λειτουργικοί σκοποί όπως.: Είσπραξη συνδρομών, διενέργεια συνελεύσεων του διοικητικού συμβουλίου, πληρωμή εξόδων και πάσης φύσεως υπηρεσίες που αφορούν την υγιή λειτουργία και όχι την διδασκαλία.

Ωστόσο θα πρέπει να διευκρινίσουμε και να αναφέρουμε πως πλέον και αυτές οι λειτουργίες οφείλουν να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

Α)Οδηγίες για την τήρηση των αποστάσεων & των μέτρων ατομική υγιεινής & αναπνευστικής προστασίας, μπορούν να τοποθετηθούν στην είσοδο και στον χώρο υποδοχής

Β)Τοποθέτηση μέτρων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια) στην είσοδο του φορέα και αντισηπτικό

Γ)Ειδική μέριμνα για αυτούς που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση

Δ)Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε οιονδήποτε , άμεση απομάκρυνση του από τον χώρο και αυτοπεριορισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

Ε)Απαγόρευση εισόδου σε άτομο που παρουσίαζει συμπτώματα από το αναπνευστικό(βήχα, φτέρνισμα, κλπ)

Z)Τήρηση καταλόγου όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Όλοι να ενημερώνονται ότι τα δεδομένα επικοινωνίας τους διατηρούνται για 4 εβδομάδες σε κλειστό φάκελο για τον εντοπισμό και ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσματος. Μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος ,ο φάκελος θα καταστρέφεται με ευθύνη του φορέα.

ΣΤ) Ενημέρωση όλων των ατόμων(προσωπικό, κοινό) για τα εφαρμοζόμενα μέτρα

Η) Θερμομέτρηση των εισερχομένων αν είναι εφικτό

Επιπλέον για τους κοινόχρηστους χώρους και τουαλέτες

Α) Επίβλεψη στην αναμονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις

Β)Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομική υγιεινής ( π.χ σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό) στις τουαλέτες και αντισηπτικό στους κοινόχρηστους χώρους

Γ)Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού(πόστερ κ.α ) για τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και υγιεινής του βήχα

Τήρηση αποστάσεων

Α)Τήρηση αποστάσεων μεταξύ του προσωπικού 1,5 μέτρο

Β)Εξασφάλιση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ προσωπικού και κοινού στου χώρους αναμονής

Γ)Τήρηση αποστάσεων στους χώρους αναμονής τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ του κοινού ή και αν είναι εφικτό κατάργηση του χώρου αναμονής και είσοδος στον χώρο ακριβώς πριν την εξυπηρέτηση τους.

Δ)Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στον φορέα θα πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα τους ενός ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Όπου θα πρέπει να αναγράφεται και στην είσοδο του φορέα.

Ε)Διαχωρισμός του χώρου αναμονής και εξυπηρέτησης. Χρήση αν κριθεί αναγκαίο διαχωριστικής ταινίας ή σημείων με ευκρινές χρώμα στο πάτωμα για την εξασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων.

Ζ)Εάν υπάρχει ουρά εκτός του φορέα τότε με ευθύνη του φορέα τοποθετούνται στον εξωτερικό χώρο σημάδια που εξασφαλίζουν την απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ του κοινού που περιμένει

Καθαρισμός χώρου και αερισμός

Α)Τακτικός καθαρισμός επιφανειών και αντικειμένων όπου απαιτείται ειδικά αυτών που έχουν αγγίξει πολλά άτομα(π.χ πόμολα, καθίσματα αναμονής, καρέκλες, κ.α)

Β)Σε περίπτωση που χρειαστεί χρήση σκευών μιας χρήσης(πλαστικά ποτήρια κ.α) και απόρριψη τους σε ειδικά διαμορφωμένους ποδοκίνητους κάδους.

Γ)Τακτικός καθαρισμός εγκαταστάσεων τουαλέτας (ιδανικά μετά από κάθε χρήση).Απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού αμέσως μετά την χρήση..

Δ)Διατήρηση ανοιχτών παραθύρων και πορτών για είσοδο νωπού αέρα.

Ε)Εξασφάλιση τακτικού και επαρκούς αερισμού των χώρων εξυπηρέτησης, υποδοχής

Τέλος να αναφέρουμε πως για την λειτουργία αυτά είναι ενδεικτικά και για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στα αντίστοιχα ΦΕΚ. Όσον αφορά τα τμήματα διδασκαλίας αναμένεται η έγκριση των μέτρων με την αντίστοιχη απόφαση. Θεωρούμε πως δεν θα διαφέρουν κατά πολύ σε σχέση με τις αντίστοιχες αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί με μικρές διαφοροποιήσεις.

Πηγή: Η ομάδα του syllogoi.com

Σχετικά Άρθρα

Παραδοσιακοι χοροι.Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στη ζωή του ανθρώπου από τα πρώτα χρόνια της ...
syllogoi
17 Ιουνίου 2019
Έρευνα: Παραδοσιακοί Χοροί – Εγκέφαλος – Γήρανση .Οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν μέρος ...
syllogoi
10 Ιουλίου 2019
Τα οφέλη των παραδοσιακών χορών για την υγεία.Έρευνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έδειξε ότι ...
syllogoi
21 Ιουλίου 2019