Loading...

Η χοροδιδασκαλία στους Συλλόγους.Πως θα λειτουργούν φέτος τα τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων με επιφύλαξη πάντα νέων διατάξεων και ΚΥΑ.

Επιτέλους καταφέραμε να αποσπάσουμε τις πολυπόθητες πληροφορίες για την διεξαγωγή μαθημάτων στους πολιτιστικούς συλλόγους. Τα συμπεράσματα δικά σας..

Οι Γενικοί Κανόνες

Στις πρόβες θα πρέπει να παρίστανται μόνο όσοι συντελεστές είναι αναγκαίο. Δεν επιτρέπονται θεατές.

Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση είναι υποχρεωτική η καταγραφή εισερχομένων εξερχομένων στις πρόβες, η διατήρηση επί 30 ημέρες των εν λόγω εγγραφών και η ειδική καταγραφή τυχόν συμπτωμάτων.

Οι χρησιμοποιημένες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και να σιδερώνονται

Ο τρόπος πραγματοποίησης των προβών

Ισχύει ο γενικός κανόνας της απόστασης του 1,5 μέτρου σε ανοικτούς χώρους και κλειστούς χώρους, εκτός αν άλλως ορίζεται από ειδικούς κανόνες.

Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας την ώρα της πρόβας, και χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%)

Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για συντελεστές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ως προτεινόμενο μέτρο, συστήνεται η κατά το μέτρο του δυνατού εξ αποστάσεως πρόβα με χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Συντελεστές που εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτε μάσκα.

Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο

Ο Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων

Συστήνεται να πραγματοποιούνται πρόβες σε ανοικτούς χώρους όταν αυτό είναι δυνατό.

Όταν πραγματοποιούνται σε κλειστούς, συστήνεται να πραγματοποιούνται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Επιβάλλεται συχνός αερισμός κάθε δεκαπέντε (15) λεπτά, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών ο κάθε αερισμός, έστω και αν διακόπτεται η πρόβα. Συστήνεται ακόμα και η περιοδική μέτρηση του CO2 ή η εφαρμογή συστήματος HVAC.

Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.

Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε πρόβα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.

Και συνεχίζει στους χώρους διεξαγωγής των μαθημάτων

Στους χώρους προβών θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).

Στους χώρους υγιεινής των προβών θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής οι οποίοι περιλαμβάνουν: Καλό αερισμό,  Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι,  χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή. Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο δοχείο απορριμμάτων. Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι).

Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών. Ουρά με αποστάσεις 1.5 μέτρου.Σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας .Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.Τα ντους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στους συλλόγους

Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος στους συλλόγους δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια. Τα προσωπικά ρούχα των συντελεστών θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα.

Τέλος, να αναφέρουμε πως αυτά τα μέτρα είναι ενδεικτικά και μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν με νέες αποφάσεις.

Πηγή: Η ομάδα του syllogoi.com

Σχετικά Άρθρα

Παραδοσιακοι χοροι.Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στη ζωή του ανθρώπου από τα πρώτα χρόνια της ...
syllogoi
17 Ιουνίου 2019
Έρευνα: Παραδοσιακοί Χοροί – Εγκέφαλος – Γήρανση .Οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν μέρος ...
syllogoi
10 Ιουλίου 2019
Τα οφέλη των παραδοσιακών χορών για την υγεία.Έρευνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έδειξε ότι ...
syllogoi
21 Ιουλίου 2019