Αποφυγή Προστίμων σε Συλλόγους. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στην τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την καταχώριση των στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά. Οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. Ταυτόχρονα, όλες οι καταχωρίσεις που έχουν οριστικοποιηθεί έως σήμερα καθώς και όσες οριστικοποιηθούν έως την 31η.10.2022 νοούνται ως εμπρόθεσμες. 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Η ρύθμιση είναι αναγκαία προκειμένου ο κρατικός μηχανισμός να δώσει εύλογο χρονικό διάστημα στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες της χώρας. Σε συνέχεια της αλλαγής του πλαισίου των διοικητικών κυρώσεων για την μη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο.

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων. και νομικών οντοτήτων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Ιια να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών. Και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα, ιεραρχεί ως υψίστης σημασίας την προστασία των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της χώρας. Τα οποία σε σημαντικό βαθμό έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης. 

Είναι υποχρεωτικό για τους συλλόγους

Αποφυγή Προστίμων σε Συλλόγους

Επιμέλεια δημοσίευσης: Η ομάδα του syllogoi.com

Σχετικά Άρθρα

Web Radio Αλωνάκι. Είναι γεγονός. Είναι 24/24 είναι 7/7 είναι 365 ημέρες τον χρόνο . Όλοι όσοι ...
syllogoi
20 Νοεμβρίου 2022
Γυναικεία Ποντιακή Ενδυμασία. Η συγκεκριμένη φωτογραφία φέρει τίτλο «Ελληνίδα κυρία» κι αποτελεί ...
syllogoi
22 Οκτωβρίου 2022
Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης .Η φορεσιά της Μπαλτζας, σημερινό Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης. Οι δύο πρώτες ...
syllogoi
21 Οκτωβρίου 2022